You are currently viewing ספל / מאג בעיצוב אישי
ספל בעיצוב אישי

ספל / מאג בעיצוב אישי

הדפסה על ספל

הדפסה על ספל היא מתנה נפלאה, אישית וקולעת. הדפסה אישית עם מסר אישי. אני באופן אישי אוהבת להדפיס על ספל מתנה לחברה, עם השם שלה מצד אחד ומשפט שאנחנו אוהבות לומר אחת לשניה. אז אם יש לך חברה שאת רוצה להפתיע עם מתנה שימושית ואישית, זו בהחלט יכולה להיות המתנה בשבילך.